Kurs

Standard Norge publiserte 01.09.2020 nye NS 9610 Fallsikring, Arbeid i høyden, Opplæring og utførelse.

Denne standarden setter krav til innhold og instruktører, våre kurs er tilpasset denne standarden.