Kurs

Standard Norge vil om ikke lenge lansere NS 9610, dette er en ny NS (Norsk Standard) som omhandler nye krav til bruk og opplæring innen fallsikring.

Det blir da helt klare krav til varighet og innhold, ta kontakt for ytterlige informasjon.